Voor onze dienstverlening en leveringen is De Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2005 van toepassing, welke is gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam onder nummer 139/2004. Gelet op de aard van de opdracht betreft de verantwoordelijkheid alleen de kwaliteit van het werk, en wel tot een bedrag maximaal gelijk aan de door ons gemaakte kosten, uitgaande van een juiste instructie en/of informatieoverdracht uwerzijds.

Screen Shot 2015-09-17 at 11.47.24 AM

 

Download PDF: DNR2005